Bijentuin

Het is zonneklaar dat op een landgoed als Kraaybeekerhof met zijn groente- kruiden- en bloementuinen de bijen niet gemist kunnen worden. Ze zijn niet alleen belangrijk en onontbeerlijk voor de bestuiving en de vruchtbaarheid, maar hun aanwezigheid alleen al zorgt voor een warme, prettige atmosfeer.

Stichting
de Bijentuin

Het was een belangrijke motief voor de initiatiefnemers van Stichting de Bijentuin, het zeer zorgelijke feit dat de bijen in hun voortbestaan worden bedreigd. Met schenkingen van fondsen en particulieren en met hulp van veel vrijwilligers kon in 2011 een mooie, organisch gevormde bijenstal worden gerealiseerd met eromheen een drachtplantentuin.

In de stal zelf zijn momenteel 9 bijenvolken gehuisvest en verspreid over het terrein staan nog een aantal volken.

Vanaf het begin gedijen de bijen op dit gedeelte van het landgoed – een heerlijk zonnige plek achter de fruitboomgaard – bijzonder goed.

Bijvriendelijk imkeren

De imkergroep bestaande momenteel uit 5 imkers die met elkaar gemeen hebben dat het welzijn van de bijen bij hen voorop staat en het oogsten van honing van ondergeschikt belang.

Het uitgangspunt is bijvriendelijk imkeren, dwz. afgestemd op de natuurlijke levenswijze van de bijen, waarbij ze bijv. mogen zwermen en hun eigen raten bouwen, en waarbij geen kunstgrepen worden toegepast. Ook de behuizingen die ze krijgen zijn vernieuwend en afgestemd op de natuurlijke vorm van het broednest dat zich onbelemmerd en zonder onderbreking moet kunnen ontwikkelen.

De drachtplantentuin

Drachtplanten zijn soorten die veel nectar en stuifmeel voor de bijen leveren, het is het voedsel waarvan ze leven.
Het is voor de bijen dus van levensbelang dat ze daarvan voldoende kunnen halen, het liefst in hun directe omgeving. Want hoewel het vlieggebied van de bijen in de zomer een oppervlakte bestrijkt met een straal van zo’n 3 km rondom de bijenkast: ver vliegen kost ze veel kracht en energie, wat een kortere levensduur tot gevolg heeft en wat ook ten koste gaat van de honingvoorraad van het volk.
Dus hoe dichterbij de drachtplanten staan hoe beter.
Vooral ook in het voorjaar als het nog koud is, is het van belang dat er dichtbij wat te halen valt. Krokussen en wilgen zijn dan heel waardevol omdat deze soorten hoogwaardig stuifmeel leveren voor het voedsel van de bijenlarfjes.
Het is dan ook van meet af aan de bedoeling geweest rondom de te bouwen bijenstal een drachtplantentuin aan te leggen.

Educatie en voorlichting

Naast het imkeren zelf en het verzorgen van de tuin, wil de Bijentuin ook graag een educatieve functie vervullen waarbij volwassenen en kinderen, zowel individueel als in groepen, kunnen komen leren over de bijen, de drachtplanten, hun samenhang en functie in de natuur enz. Regelmatig worden in samenwerking met Kraaybeekerhof cursussen aangeboden. Deze voorzien duidelijk in een behoefte.

Vriendenkring

Stichting de Bijentuin wordt financieel en moreel gesteund door een vriendenkring waarbij iedereen zich aan kan sluiten die dit initiatief een warm hart toedraagt. Ieder jaar wordt voor hen een vriendenmiddag georganiseerd.

Website

Stichting de Bijentuin heeft een eigen website waar meer informatie en foto’s te vinden zijn: www.debijentuin.nl

Beleef meer op het landgoed

Bloemenpluktuin

In onze prachtige bloementuin kun je met het bloemen abonnement wekelijks je eigen biologisch dynamische bos bloemen komen plukken.

Theetuin

Tussen 1 mei en 1 oktober kan weer volop genoten worden van het prachtige terras onder de overkapping en de picknickbankjes in de tuin.

Bijentuin

Op een landgoed als Kraaybeekerhof met zijn groente- kruiden- en bloementuinen kunnen de bijen niet gemist worden.

Meehelpen

In de biologische tuinen van het landgoed is veel werk te verzetten. Je bent van harte welkom ons wekelijks een ochtend of een dag te helpen bij al dit werk.

Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, waaronder leerzame workshops. Kijk in onze agenda wanneer!